اعضای تیم

[gsf_space desktop=”108″ tablet=”40″ tablet_portrait=”40″ mobile_landscape=”40″ mobile=”30″][gsf_heading layout_style=”style-2″ space_between=”px” title_line_height=”px” sub_title_font_size=”17″ sub_title_letter_spacing=”0|px” sub_title_color=”custom” custom_sub_title_color=”#9b9b9b” css_animation=”bottom-to-top” title=”اعضای تیم ما” sub_title=”توانمندسازی همه مردم به عنوان گیاهخواری — مجموعه ای از مقاله ها از تیم کارشناسان گیاهان”][gsf_space desktop=”40″ tablet=”40″ tablet_portrait=”40″ mobile_landscape=”40″ mobile=”40″]
[gsf_our_team image=”1132″ ourteam_position=”کارشناس گیاهان” css_animation=”bottom-to-top” layout_style=”style-3″ ourteam_name=”باران نصیری” socials=”%5B%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-instagram%22%7D%2C%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-facebook%22%7D%2C%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-twitter%22%7D%2C%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-youtube%22%7D%5D”][gsf_space desktop=”60″ tablet=”30″ tablet_portrait=”30″ mobile_landscape=”30″ mobile=”30″][gsf_our_team image=”1136″ ourteam_position=”کارشناس گیاهان” css_animation=”bottom-to-top” layout_style=”style-3″ ourteam_name=”نیما نوری” socials=”%5B%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-instagram%22%7D%2C%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-facebook%22%7D%2C%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-twitter%22%7D%2C%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-youtube%22%7D%5D”][gsf_space desktop=”0″ tablet=”30″ tablet_portrait=”30″ mobile_landscape=”30″ mobile=”30″]
[gsf_our_team image=”1133″ ourteam_position=”کارشناس گیاهان” css_animation=”bottom-to-top” layout_style=”style-3″ ourteam_name=”حامد کریمی” socials=”%5B%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-instagram%22%7D%2C%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-facebook%22%7D%2C%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-twitter%22%7D%2C%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-youtube%22%7D%5D”][gsf_space desktop=”60″ tablet=”30″ tablet_portrait=”30″ mobile_landscape=”30″ mobile=”30″][gsf_our_team image=”1137″ ourteam_position=”کارشناس گیاهان” css_animation=”bottom-to-top” layout_style=”style-3″ ourteam_name=”شیوا حاتمی” socials=”%5B%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-instagram%22%7D%2C%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-facebook%22%7D%2C%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-twitter%22%7D%2C%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-youtube%22%7D%5D”][gsf_space desktop=”0″ tablet=”30″ tablet_portrait=”30″ mobile_landscape=”30″ mobile=”30″]
[gsf_our_team image=”1134″ ourteam_position=”کارشناس گیاهان” css_animation=”bottom-to-top” layout_style=”style-3″ ourteam_name=”محمود روشن” socials=”%5B%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-instagram%22%7D%2C%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-facebook%22%7D%2C%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-twitter%22%7D%2C%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-youtube%22%7D%5D”][gsf_space desktop=”60″ tablet=”30″ tablet_portrait=”30″ mobile_landscape=”30″ mobile=”30″][gsf_our_team image=”1138″ ourteam_position=”کارشناس گیاهان” css_animation=”bottom-to-top” layout_style=”style-3″ ourteam_name=”حسین باقری” socials=”%5B%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-instagram%22%7D%2C%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-facebook%22%7D%2C%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-twitter%22%7D%2C%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-youtube%22%7D%5D”][gsf_space desktop=”0″ tablet=”30″ tablet_portrait=”30″ mobile_landscape=”30″ mobile=”30″]
[gsf_our_team image=”1135″ ourteam_position=”کارشناس گیاهان” css_animation=”bottom-to-top” layout_style=”style-3″ ourteam_name=”الناز علیزاده” socials=”%5B%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-instagram%22%7D%2C%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-facebook%22%7D%2C%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-twitter%22%7D%2C%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-youtube%22%7D%5D”][gsf_space desktop=”60″ tablet=”30″ tablet_portrait=”30″ mobile_landscape=”30″ mobile=”30″][gsf_our_team image=”1139″ ourteam_position=”کارشناس گیاهان” css_animation=”bottom-to-top” layout_style=”style-3″ ourteam_name=”مریم خانی” socials=”%5B%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-instagram%22%7D%2C%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-facebook%22%7D%2C%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-twitter%22%7D%2C%7B%22icon_font%22%3A%22fab%20fa-youtube%22%7D%5D”][gsf_space desktop=”0″ tablet=”30″ tablet_portrait=”30″ mobile_landscape=”30″ mobile=”30″]
[gsf_space desktop=”110″ tablet=”70″ tablet_portrait=”60″ mobile_landscape=”50″ mobile=”40″]
[gsf_gallery layout_style=”carousel” image_size=”full” image_ratio=”4×3″ columns=”1″ columns_md=”1″ columns_sm=”1″ columns_xs=”1″ columns_mb=”1″ center=”on” css_animation=”bottom-to-top” images=”3950,3951,3952,3953″][gsf_space desktop=”0″ tablet=”40″ tablet_portrait=”40″ mobile_landscape=”40″ mobile=”40″]
[gsf_heading text_align=”text-right” title_line_height=”px” sub_title_letter_spacing=”px” sub_title_color=”” css_animation=”bottom-to-top” el_class=”sm-text-center” title=”دفتر ما” sub_title=”گالری”][gsf_space desktop=”30″ tablet=”20″ tablet_portrait=”20″ mobile_landscape=”0″ mobile=”0″]

توانمندسازی همه مردم به عنوان گیاهخواری — مجموعه ای از مقاله های تیم متخصصین گیاهان گیاه سیل در انواع موضوعات مراقبت از گیاه برای ایجاد اعتماد به نفس در نسل بعدی والدین گیاهان. به والدین گیاهی خوش آمدید™.

خوشبختانه ، ما ایده های کمی در مورد آبیاری برای سلامتی مطلوب گیاهان داریم. لوستریا مکنده ها و نمونه های کوچکتر دیگر.

[gsf_space desktop=”50″ tablet=”30″ tablet_portrait=”30″ mobile_landscape=”25″ mobile=”20″][gsf_button title=”به تیم ما بپیوند” style=”outline” color=”gray” size=”lg” align=”right” icon_font=”fas fa-plus” css_animation=”bottom-to-top” el_class=”sm-text-center”][gsf_space desktop=”0″ tablet=”50″ tablet_portrait=”50″ mobile_landscape=”40″ mobile=”40″]
[gsf_space desktop=”117″ tablet=”70″ tablet_portrait=”60″ mobile_landscape=”50″ mobile=”40″]
[gsf_heading text_align=”text-right” space_between=”24|px” title_color=”#7fa15a” title_line_height=”em” title_letter_spacing=”0|px” sub_title_letter_spacing=”px” sub_title_color=”custom” custom_sub_title_color=”#ffffff” css_animation=”bottom-to-top” title=”“دریابید که چه چیزی به دنی الهام می دهد و چگونه او خلاقیت های خود را با جهان به اشتراک می گذارد.“” sub_title=”به تیم ما بپیوند”][gsf_space desktop=”59″ tablet=”50″ tablet_portrait=”40″ mobile_landscape=”25″ mobile=”20″][gsf_button title=”تماس با ما” style=”outline” color=”white” size=”lg” align=”right” icon_font=”fas fa-plus” css_animation=”bottom-to-top”][gsf_space desktop=”30″ tablet=”30″ tablet_portrait=”30″ mobile_landscape=”30″ mobile=”30″]

موقعیت

برای دیدن اطلاعات دقیق تر ، بر روی عکس یا نام محصول کلیک کنید. برای سفارش خود ، مشخصات مورد نظر خود را انتخاب کرده و کمیت را وارد کنید ، و روی “اکنون بخرید” کلیک کنید.
لطفا قبل از کلیک بر روی “سفارش سفارش” اطلاعات مورد نیاز مانند آدرس تحویل ، نوع تعداد و غیره را وارد کنید

برای دیدن اطلاعات دقیق تر ، بر روی عکس یا نام محصول کلیک کنید. برای سفارش خود ، مشخصات مورد نظر خود را انتخاب کرده و کمیت را وارد کنید ، و روی “اکنون بخرید” کلیک کنید.
لطفا قبل از کلیک بر روی “سفارش سفارش” اطلاعات مورد نیاز مانند آدرس تحویل ، نوع تعداد و غیره را وارد کنید

برای دیدن اطلاعات دقیق تر ، بر روی عکس یا نام محصول کلیک کنید. برای سفارش خود ، مشخصات مورد نظر خود را انتخاب کرده و کمیت را وارد کنید ، و روی “اکنون بخرید” کلیک کنید.
لطفا قبل از کلیک بر روی “سفارش سفارش” اطلاعات مورد نیاز مانند آدرس تحویل ، نوع تعداد و غیره را وارد کنید

[gsf_space desktop=”113″ tablet=”70″ tablet_portrait=”60″ mobile_landscape=”50″ mobile=”40″]