خانه 6

[rev_slider_vc alias=”home-6″][gsf_space desktop=”60″ tablet=”50″ tablet_portrait=”50″ mobile_landscape=”40″ mobile=”40″]
[gsf_space desktop=”53″ tablet=”50″ tablet_portrait=”50″ mobile_landscape=”40″ mobile=”40″]
[gsf_space desktop=”50″ tablet=”50″ tablet_portrait=”50″ mobile_landscape=”40″ mobile=”40″][gsf_heading title_line_height=”em” sub_title_letter_spacing=”px” sub_title_color=”” css_animation=”bottom-to-top” title=”حراج های روز” sub_title=”محصولات ویژه”][gsf_space desktop=”50″ tablet=”50″ tablet_portrait=”50″ mobile_landscape=”40″ mobile=”40″][gsf_countdown main_color=”#292929″ css_animation=”bottom-to-top” el_class=”gf-countdown-normal,text-center,ltrgw” time=”2020/07/19 10:09″][gsf_space desktop=”40″ tablet=”40″ tablet_portrait=”40″ mobile_landscape=”30″ mobile=”30″][gsf_button title=”فقط 25 تومان” color=”accent” size=”lg” align=”center” icon_font=”fal fa-shopping-cart” css_animation=”bottom-to-top”]
[gsf_space desktop=”56″ tablet=”50″ tablet_portrait=”50″ mobile_landscape=”40″ mobile=”40″]
[gsf_space desktop=”111″ tablet=”70″ tablet_portrait=”60″ mobile_landscape=”50″ mobile=”40″][gsf_heading title_line_height=”px” sub_title_letter_spacing=”px” sub_title_color=”” css_animation=”bottom-to-top” title=”سفر عاشقانه” sub_title=”به لستریا خوش آمدید”][gsf_space desktop=”35″ tablet=”35″ tablet_portrait=”35″ mobile_landscape=”30″ mobile=”30″]
[gsf_info_box layout_style=”text-center” title=”مراقبت از باغ” sub_title_color=”” icon_type=”image” image=”1955″ hover_text_color=”#7fa15a” css_animation=”bottom-to-top” ib_bg_color=”#ffffff” sub_title=”JUQ4JUE4JURCJThDJUQ4JUE3JURCJThDJURCJThDJUQ4JUFGJTIwJURCJThDJURBJUE5JTIwJUQ4JUFBJUQ4JUIxJURBJUE5JURCJThDJUQ4JUE4JTIwJURBJUFGJURCJThDJUQ4JUE3JUQ5JTg3JURCJThDJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFBJUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUE4JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUIxJUQ4JUIyJTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE4JURCJThDJUQ4JUE3JUQ4JUE4JURCJThDJUQ5JTg1JTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ5JTg4JUQ5JTgyJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUQ5JTg0JUQ4JUIwJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE4JUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JUFGLg==”][gsf_space desktop=”110″ tablet=”57″ tablet_portrait=”35″ mobile_landscape=”30″ mobile=”30″]
[gsf_info_box layout_style=”text-center” title=”نوسازی گیاه” sub_title_color=”” icon_type=”image” image=”1956″ hover_text_color=”#7fa15a” css_animation=”bottom-to-top” ib_bg_color=”#ffffff” sub_title=”JUQ4JUE4JURCJThDJUQ4JUE3JURCJThDJURCJThDJUQ4JUFGJTIwJURCJThDJURBJUE5JTIwJUQ4JUFBJUQ4JUIxJURBJUE5JURCJThDJUQ4JUE4JTIwJURBJUFGJURCJThDJUQ4JUE3JUQ5JTg3JURCJThDJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFBJUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUE4JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUIxJUQ4JUIyJTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE4JURCJThDJUQ4JUE3JUQ4JUE4JURCJThDJUQ5JTg1JTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ5JTg4JUQ5JTgyJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUQ5JTg0JUQ4JUIwJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE4JUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JUFGLg==”][gsf_space desktop=”110″ tablet=”57″ tablet_portrait=”40″ mobile_landscape=”35″ mobile=”30″]
[gsf_info_box layout_style=”text-center” title=”تهیه بذر” sub_title_color=”” icon_type=”image” image=”1957″ hover_text_color=”#7fa15a” css_animation=”bottom-to-top” ib_bg_color=”#ffffff” sub_title=”JUQ4JUE4JURCJThDJUQ4JUE3JURCJThDJURCJThDJUQ4JUFGJTIwJURCJThDJURBJUE5JTIwJUQ4JUFBJUQ4JUIxJURBJUE5JURCJThDJUQ4JUE4JTIwJURBJUFGJURCJThDJUQ4JUE3JUQ5JTg3JURCJThDJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFBJUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUE4JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUIxJUQ4JUIyJTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE4JURCJThDJUQ4JUE3JUQ4JUE4JURCJThDJUQ5JTg1JTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ5JTg4JUQ5JTgyJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUQ5JTg0JUQ4JUIwJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE4JUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JUFGLg==”][gsf_space desktop=”110″ tablet=”57″ tablet_portrait=”40″ mobile_landscape=”35″ mobile=”30″]
[gsf_info_box layout_style=”text-center” title=”درجه آبیاری” sub_title_color=”” icon_type=”image” image=”1958″ hover_text_color=”#7fa15a” css_animation=”bottom-to-top” ib_bg_color=”#ffffff” sub_title=”JUQ4JUE4JURCJThDJUQ4JUE3JURCJThDJURCJThDJUQ4JUFGJTIwJURCJThDJURBJUE5JTIwJUQ4JUFBJUQ4JUIxJURBJUE5JURCJThDJUQ4JUE4JTIwJURBJUFGJURCJThDJUQ4JUE3JUQ5JTg3JURCJThDJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFBJUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUE4JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUIxJUQ4JUIyJTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE4JURCJThDJUQ4JUE3JUQ4JUE4JURCJThDJUQ5JTg1JTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ5JTg4JUQ5JTgyJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUQ5JTg0JUQ4JUIwJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE4JUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JUFGLg==”][gsf_space desktop=”110″ tablet=”40″ tablet_portrait=”40″ mobile_landscape=”35″ mobile=”30″]
[gsf_heading sub_title_font_size=”17″ sub_title_letter_spacing=”px” sub_title_color=”” title=”مجموعه گیاهان جدید” sub_title=”گیاهان موردعلاقه خود را پیدا کنید”][gsf_space desktop=”75″ tablet=”50″ tablet_portrait=”50″ mobile_landscape=”40″ mobile=”40″]
[gsf_products products_per_page=”4″ columns=”2″ columns_md=”4″ columns_sm=”2″ columns_xs=”2″ columns_mb=”1″ el_class=”products-creative-wrap”]
[gsf_space desktop=”58″ tablet=”50″ tablet_portrait=”50″ mobile_landscape=”40″ mobile=”40″]

درست کردن گیاهان
مردم را خوشحال میکند

خبرگان گیاهان در انواع موضوعات مراقبت از گیاهان برای ایجاد اعتماد به نفس در نسل بعدی دوست داران گیاهان. خوش آمدید به دوست داران گیاهان.

[gsf_space desktop=”280″ tablet=”200″ tablet_portrait=”180″ mobile_landscape=”150″ mobile=”50″][gsf_button title=”بیشتر ببینید” style=”link” color=”accent” size=”sm” align=”right” icon_font=”fas fa-arrow-right” icon_align=”right” css=”.vc_custom_1569390816779{padding-left: 53px !important;}”][gsf_space desktop=”47″ tablet=”40″ tablet_portrait=”40″ mobile_landscape=”40″ mobile=”35″]

دفترچه جستجو

مجموعه کارهای سال 1390

[gsf_products products_per_page=”4″ offset=”4″ columns=”4″ columns_md=”4″ columns_sm=”2″ columns_xs=”2″ columns_mb=”1″][gsf_space desktop=”58″ tablet=”50″ tablet_portrait=”50″ mobile_landscape=”40″ mobile=”40″][gsf_button title=”خرید تمام گیاهان” style=”outline” color=”gray” size=”lg” align=”center” icon_font=”fal fa-plus” link=”url:http%3A%2F%2Fdemo.gostarandev.com%2FLustria%2Fshop|||”][gsf_space desktop=”120″ tablet=”70″ tablet_portrait=”60″ mobile_landscape=”50″ mobile=”40″]
[gsf_space desktop=”120″ tablet=”70″ tablet_portrait=”60″ mobile_landscape=”50″ mobile=”40″]
[gsf_space desktop=”40″ tablet=”40″ tablet_portrait=”40″ mobile_landscape=”40″ mobile=”40″][gsf_heading text_align=”text-right” title_line_height=”em” sub_title_font_size=”17″ sub_title_letter_spacing=”px” sub_title_color=”” css_animation=”bottom-to-top” title=”@LustriaGarden.uk” sub_title=”فروشگاه اینستاگرام”][gsf_space desktop=”20″ tablet=”20″ tablet_portrait=”20″ mobile_landscape=”10″ mobile=”10″]

توانمندسازی همه مردم به عنوان گیاهخواری — مجموعه ای از مقاله های تیم متخصص گیاهان در بین دوست داران مختلف گیاهان. به گیاهپزشکی خوش آمدید.

[gsf_space desktop=”50″ tablet=”50″ tablet_portrait=”40″ mobile_landscape=”40″ mobile=”40″][gsf_button title=”بیشتر ببینید” style=”link” color=”accent” align=”right” icon_font=”fal fa-arrow-right” icon_align=”right” css_animation=”bottom-to-top”]
[gsf_space desktop=”120″ tablet=”70″ tablet_portrait=”60″ mobile_landscape=”50″ mobile=”40″]
[gsf_space desktop=”40″ tablet=”30″ tablet_portrait=”30″ mobile_landscape=”30″ mobile=”30″]
[gsf_banner hover_effect=”flash-effect” background_postion=”background-center” el_class=”custom-banner-style-01″ image=”2355″ banner_title=”گیاهان شگفت انگیز” sub_title=”فقط برای شما” link=”url:http%3A%2F%2Fdemo.gostarandev.com%2FLustria%2Fshop|title:%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%20%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF||”][gsf_space desktop=”0″ tablet=”30″ tablet_portrait=”30″ mobile_landscape=”30″ mobile=”15″]
[gsf_banner hover_effect=”flash-effect” background_postion=”background-center” el_class=”custom-banner-style-01″ image=”2356″ banner_title=”گیاهان شگفت انگیز” sub_title=”فقط برای شما” link=”url:http%3A%2F%2Fdemo.gostarandev.com%2FLustria%2Fshop|title:%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%20%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF||”]
[gsf_space desktop=”50″ tablet=”50″ tablet_portrait=”50″ mobile_landscape=”50″ mobile=”40″]
[gsf_info_box layout_style=”ib-left” title=”ارسال رایگان” title_font_size=”25||||” sub_title_color=”heading-color” icon_type=”image” image=”928″ hover_bg_color=”#ffffff” hover_text_color=”#333333″ css_animation=”bottom-to-top” el_class=”md-mg-bottom-30,lg-pd-left-right-0″ ib_bg_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1569391282205{border-left-width: 1px !important;padding-left: 29px !important;border-left-color: #d8d8d8 !important;border-left-style: solid !important;}” sub_title=”JUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ5JTg1JUQ5JTg2JUQ4JUFGJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUIyJURCJThDJTIwJUQ5JTg3JUQ5JTg1JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUIxJUQ4JUFGJUQ5JTg1JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUI5JUQ5JTg2JUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJURBJUFGJURCJThDJUQ4JUE3JUQ5JTg3JUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ4JUIxJURCJThD”][gsf_space desktop=”50″ tablet=”50″ tablet_portrait=”30″ mobile_landscape=”30″ mobile=”25″]
[gsf_info_box layout_style=”ib-left” title=”پشتیبانی 24 ساعته” title_font_size=”25||||” sub_title_color=”heading-color” icon_type=”image” image=”929″ hover_bg_color=”#ffffff” hover_text_color=”#333333″ css_animation=”bottom-to-top” el_class=”md-mg-bottom-30″ ib_bg_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1569391254780{border-left-width: 1px !important;border-left-color: #d8d8d8 !important;border-left-style: solid !important;}” sub_title=”JUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ5JTg1JUQ5JTg2JUQ4JUFGJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUIyJURCJThDJTIwJUQ5JTg3JUQ5JTg1JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUIxJUQ4JUFGJUQ5JTg1JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUI5JUQ5JTg2JUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJURBJUFGJURCJThDJUQ4JUE3JUQ5JTg3JUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ4JUIxJURCJThD”][gsf_space desktop=”50″ tablet=”50″ tablet_portrait=”30″ mobile_landscape=”30″ mobile=”25″]
[gsf_info_box layout_style=”ib-left” title=”برگشت پول” title_font_size=”25||||” sub_title_color=”heading-color” icon_type=”image” image=”930″ hover_bg_color=”#ffffff” hover_text_color=”#333333″ css_animation=”bottom-to-top” el_class=”md-mg-bottom-30″ ib_bg_color=”#ffffff” sub_title=”JUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ5JTg1JUQ5JTg2JUQ4JUFGJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ4JUIyJURCJThDJTIwJUQ5JTg3JUQ5JTg1JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUIxJUQ4JUFGJUQ5JTg1JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUI5JUQ5JTg2JUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJURBJUFGJURCJThDJUQ4JUE3JUQ5JTg3JUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ4JUIxJURCJThD”][gsf_space desktop=”50″ tablet=”50″ tablet_portrait=”30″ mobile_landscape=”30″ mobile=”25″]