درباره ما

[gsf_banner background_postion=”background-center” image=”5380″]
[gsf_heading layout_style=”style-2″ text_align=”text-right” title_color=”#69d61b” title_line_height=”px” sub_title_letter_spacing=”px” sub_title_color=”” css_animation=”appear” el_class=”md-text-center” title=”به نیلوطب خوش آمدید” sub_title=”با ما همراه باشید” responsive=”vc_hidden-xs”][gsf_space desktop=”22″ tablet=”20″ tablet_portrait=”20″ mobile_landscape=”15″ mobile=”10″]

شرکت نیلو طب از سال 1387 در زمینه واردات و فروش محصولات زیبایی و مراقبت از پوست در بازارهای داخلی و خارجی فعالیت داشته است. در پی چندین سال فعالیت و مشاهده خلاء دانشی موجود در کشور در زمینه زیبایی و مراقبت از پوست، مدیران شرکت تغییراتی در ساختار شرکت ایجاد نمودند تا بتوانند در ارتقای دانش مذکور در کشور ایفای نقش کنند. از سال 1398 شرکت نیلو طب علاوه بر واردات و فروش ، فعالیت خود را در زمینه «آموزش مرتبط با زیبایی و مراقبت از پوست» نیز گسترش داده است.

[gsf_space desktop=”50″ tablet=”30″ tablet_portrait=”30″ mobile_landscape=”25″ mobile=”20″][gsf_button title=”ورود به فروشگاه نیلوطب” style=”outline” size=”lg” align=”right” icon_font=”fas fa-chevron-right” icon_align=”right” css_animation=”right-to-left” el_class=”md-text-center” link=”url:http%3A%2F%2Fnilooteb.com%2F%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587%2F|title:%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87|target:%20_blank|”][gsf_space desktop=”50″ tablet=”30″ tablet_portrait=”30″ mobile_landscape=”25″ mobile=”20″][gsf_button title=”مشاهده آکادمی نیلوطب” style=”outline” size=”lg” align=”right” icon_font=”fas fa-chevron-right” icon_align=”right” css_animation=”right-to-left” el_class=”md-text-center” link=”url:http%3A%2F%2Fnilooteb.com%2F%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25a7%2F|title:%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87|target:%20_blank|”][gsf_space desktop=”50″ tablet=”30″ tablet_portrait=”30″ mobile_landscape=”25″ mobile=”20″]
[gsf_space desktop=”40″ tablet=”40″ tablet_portrait=”40″ mobile_landscape=”35″ mobile=”30″][gsf_heading title_color=”#54ce0e” title_font_size=”40|40|34|28|22″ title_line_height=”1.25|em” sub_title_font_size=”18″ sub_title_color=”” css_animation=”bottom-to-top” animation_delay=”2″ title=”تجهیزات مراقبت از پوست مورد نظرتان را از ما بخواهید.”][gsf_space desktop=”40″ tablet=”40″ tablet_portrait=”40″ mobile_landscape=”35″ mobile=”30″]
[gsf_space desktop=”66″ tablet=”50″ tablet_portrait=”40″ mobile_landscape=”35″ mobile=”30″]
[gsf_info_box layout_style=”ib-left” title=”ارسال کالا” title_font_size=”25||||” sub_title_color=”heading-color” icon_type=”image” image=”928″ hover_text_color=”#333333″ css_animation=”bottom-to-top” el_class=”md-mg-bottom-30,lg-pd-left-right-0″ ib_bg_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1585065234709{border-right-width: 1px !important;padding-left: 29px !important;border-right-color: #d8d8d8 !important;border-right-style: solid !important;}” sub_title=”JUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ5JTg0JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ5JTgyJUQ4JUI5JTIwJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUIzJUQ5JTg0JUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ4JUFBJTIwJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ5JTg0″][gsf_space desktop=”84″ tablet=”50″ tablet_portrait=”30″ mobile_landscape=”30″ mobile=”25″]
[gsf_info_box layout_style=”ib-left” title=”پشتیبانی خرید شما” title_font_size=”25||||” sub_title_color=”heading-color” icon_type=”image” image=”929″ hover_text_color=”#333333″ css_animation=”bottom-to-top” el_class=”md-mg-bottom-30″ ib_bg_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1585065310459{border-right-width: 1px !important;border-right-color: #d8d8d8 !important;border-right-style: solid !important;}” sub_title=”JUQ5JTg3JUQ5JTg1JURCJThDJUQ4JUI0JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJURBJUE5JUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg1JUQ4JUE3JTIwJUQ5JTg3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJURCJThDJUQ5JTg1″][gsf_space desktop=”84″ tablet=”50″ tablet_portrait=”30″ mobile_landscape=”30″ mobile=”25″]
[gsf_info_box layout_style=”ib-left” title=”تضمین کیفیت” title_font_size=”25||||” sub_title_color=”heading-color” icon_type=”image” image=”930″ hover_text_color=”#333333″ css_animation=”bottom-to-top” el_class=”md-mg-bottom-30″ ib_bg_color=”#ffffff” sub_title=”JUQ4JUE3JUQ4JUI1JUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ4JUFBJTIwJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ4JUE3″][gsf_space desktop=”84″ tablet=”50″ tablet_portrait=”30″ mobile_landscape=”30″ mobile=”25″]
[gsf_space desktop=”30″ tablet=”20″ tablet_portrait=”20″ mobile_landscape=”20″ mobile=”20″][gsf_heading text_align=”text-right” title_color=”#54ce0e” title_font_size=”40|40|34|28|22″ title_line_height=”1.25|em” sub_title_font_size=”18″ sub_title_color=”” css_animation=”right-to-left” title=”آخرین محصولات فروشگاه”][gsf_space desktop=”30″ tablet=”20″ tablet_portrait=”20″ mobile_landscape=”20″ mobile=”20″]
[gsf_space desktop=”50″ tablet=”20″ tablet_portrait=”20″ mobile_landscape=”20″ mobile=”20″][gsf_heading text_align=”text-right” title_color=”#54ce0e” title_font_size=”40|40|34|28|22″ title_line_height=”1.25|em” sub_title_font_size=”18″ sub_title_color=”” css_animation=”right-to-left” title=”جدیدترین محتوای آموزشی”][gsf_space desktop=”30″ tablet=”20″ tablet_portrait=”20″ mobile_landscape=”20″ mobile=”20″][gsf_posts posts_per_page=”4″ show_cate_filter=”” is_slider=”on” dots=”on” post_animation=”right-to-left” columns=”3″ columns_md=”2″ columns_sm=”2″ columns_xs=”1″ columns_mb=”1″ ids=””][gsf_space desktop=”50″ tablet=”20″ tablet_portrait=”20″ mobile_landscape=”20″ mobile=”20″]